Hellre låga avgifter än låg skatt

Den 1 mars införde den rödgröna landstingsledningen i Örebro län fri sjukvård för alla upp till 25 år. Även preventivmedlen blev gratis upp till samma ålder. Det var ett vallöfte från Socialdemokraternas sida som verkställdes, två månader in på mandatperioden.

Socialdemokratisk leverans således, vilket kan vara bra att minnas när borgare ojar sig över behovet av maktskifte i landstinget, vilket de gör från tid till annan (eller åtminstone i valrörelser). Den socialdemokratiska, och numera rödgröna, landstingsledningen, hyser ett stort förtroende hos väljarna. Den borgerliga röran gör det inte.

Gratis sjukvård för unga vuxna, är det verkligen rätt väg att gå med landstingets surt förvärvade medel? I den stora potten av angelägna behov finns alltid alternativ, det kan ingen förneka, men att göra vården tillgängligare för fler måste alltid vara en av huvudinriktningarna för svensk sjukvård.

Prisbilden är en väg dit. Jag vet själv när jag var student och behövde uppsöka vården. Jag fick en tid, gick dit, och fick betala. Nu var inte det någon vidare värst stor summa, men för en student är alla summor viktiga. Tandvård var inte att tänka på, priset därför var alldeles för högt. Billigare vård, för att inte tala om gratis, gör så klart tröskeln att uppsöka vården lägre. Det tjänar alla på.

Alla under 25 har inte knackig ekonomi men allt för många har det. För dem är gratis sjukvård (och också gratis livmoderhalscancervaccin för kvinnor) en bra grej. Och oavsett om det ska vara gratis eller ej så är en låg avgift bättre än den väg högern alltid väljer, nämligen att sänka skatten, åtminstone för den med lägre inkomster. Sänkt skatt gör att inkomsterna måste komma någon annanstans ifrån och då är avgiftsfinansiering det enda egentliga alternativet. Avgifterna blir i regel höga i och med att de är lika för alla blir den relativa avgiften högst för den som har lägst inkomst. Skatten fungerar tvärtom, också den är visserligen lika för alla men styrs totalt sett av inkomsterna.

Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte utan att höja landstingsskatten. Förutom gratis sjukvård rustar de även exempelvis akuterna på USÖ, i Lindesberg och i Karlskoga samt bygger en helt ny barnakut på USÖ, men många andra satsningar genomförs också. Det är ett exempel på välanvända skattemedel.

I Örebro läns landsting, och i Örebro kommun, vill borgarna istället sänka skatten. Det är fel väg att gå, när det i Örebro precis som i landstinget finns stora behov att täcka. Minskat skatteuttag leder till mindre pengar till välfärden vilket innebär färre lärare, större barngrupper, sämre boenden för äldre. En sänkt skattekrona, vilket Moderaterna och Folkpartiet vill se, innebär ett bortfall på 225 miljoner kronor från kommunen – varje år. Vi socialdemokrater säger nej till skattesänkningar i detta läge, utan kommer alltid att prioritera välfärden.

Hellre låga avgifter än låg skatt. Hellre välinvesterade skattepengar för fler lärare, mindre barngrupper, bättre utevistelser för äldre, än låg skatt.

Det är det här omvalet den 15 maj handlar om. Det är det här all politik handlar om…

Annonser

Regeringen lämnar walk over, men slaget är ännu inte vunnet!

Idag öppnade vi socialdemokrater i Örebro vårt valcentrum. Varje måndag till torsdag kommer vi att ha öppet mellan klockan 08-18 och fredagar 08-15 (i höst utökar vi givetvis de tiderna). Därifrån utgår alla våra aktiviteter och man kan komma in och prata, dricka en kopp kaffe och få höra hur man tillsammans med oss kan skapa Möjligheternas Örebro. Och i det arbetet behövs alla. Vårt mål är att föra 40 000 direkta samtal med örebroarna genom bland annat 35 000 knackade dörrar. Jag är övertygad om att vi kommer att klara det målet. I valet 2006 knackade vi drygt 30 000 dörrar och har knackat fler idag än vid motsvarande tid 2006.

Stämningen internt i Socialdemokraterna i Örebro är, utan att överdriva, fullkomligt strålande. Vi blir fler och fler medlemmar – vid varje dörrknackning värvar vi ett par, tre nya medlemmar. Tillströmningen till partiet är mycket god. Viljan att vara med och arbeta i valet är stor.

Tillsammans med Vänsterpartiet är vårt mål tydligt. Örebro behöver en ny färdriktning, bort från skenande försörjningsstödskostnader, utförsäljningar, sämre resultat i skolan och en sämre äldreomsorg. Örebro behöver en ny politik. Örebro behöver en ny kommunledning.

Mot oss står en högerkoalition som består av fem partier. Miljöpartiets tydliga besked från förra veckan, att man hellre ser högerpolitik med målet att öka klyftor än rödgrön politik med målet att skapa fler jobb är i konsekvens med hur partiet har agerat under de senaste fyra åren. I Örebro har Miljöpartiet hyllat de borgerliga sjukförsäkringsreglerna med stupstock och lägre ersättning. Jag är övertygad om att Miljöpartiet gjort ett felval utan dess like i och med detta. Alla kommentarer till oss tyder på det.

Förra veckan hade även hjärnorna på kommunalrådskansliet den goda idén att släppa en rapport med framgångarna med alla skolnedläggningar. I rapporten stod det om det mörka arvet man ärvde från Socialdemokraterna. Förutom att rapporten givetvis är slarvigt skriven så är uppgifterna i den närmast att likna vid en fantasybok. Trots att Socialdemokraterna lyckades reducera fler skolplatser än högerkoalitionen har lyckats med genomförde vi dessutom stora renoveringar av våra kommunala skollokaler, byggde ut förskolan med betydligt fler platser än vad högerkoalitionen har gjort. Och under alla dessa processer genomförde vi en medborgardialog som folk efteråt kom och tackade oss för.

Ändå tyckte högerkoalitionen att det så här innan valet var läge att påminna väljarna om Varbergaskolan, Karlslundsskola, Vasaskolan och turerna kring Rudbecksskolan. Genialiskt.

Maktskiftet i Örebro är inte bara en teoretisk möjlighet – det är även en trolig utveckling. Opinionsmässigt ligger vi riktigt bra till (det är ju inte i procent (även om vårt mål på 45 procent definitivt går att nå utifrån lokala opinionsmätningar) utan i mandat som maktfördelningen slutligen avgörs).

I riket har borgarna inte en chans. Opinionsmätning på opinionsmätning visar på att det blir ett maktskifte i höst.

Jag tror det blir det. Och jag tror det blir det i Örebro också. Och jag tror vi grejar majoriteten i landstinget med bred marginal.

Men jag är inte säker. Om sossar lutar sig tillbaka, tror att detta är säkert och att ”någon annan” ska göra detta – då tror jag risken är stor att vi får fyra mörka år till. Nånannanismen är maktskiftets främsta hot.

Vår motståndare har lämnat walkover. Man berättar vad man inte vill göra. Hanne Kjöller skriver att regeringen agerar som om den redan har förlorat. I Örebro är kommunledningen så regeringstrött efter bara fyra år vid makten.

Men väljarna behöver få veta detta. De behöver få veta att regeringen inte har någon politik. De behöver få veta om Socialdemokraternas politik. I det arbetet behövs alla som är trötta på det vi har idag och hungriga på det vi kan ha i morgon. Vill du vara med och hjälpa till? Maila mig på john.johansson@orebro.se så hör jag av mig!

Har vi råd att skicka skattemedel till multinationella bolag?

Den 6 maj är det val i Storbritannien, ett val som väntas bli jämnt och där risken är stor att Europa får en EU-fientlig, arbetarfientlig och högerstyrd stormakt som bromskloss i en utveckling som redan idag går åt fel håll. Även om styrande Labour i allmänhet och premiärminister Gordon Brown i synnerhet på sistone har haft en del problem, vore ett maktskifte i Storbritannien inte bara en katastrof för dem utan också för hela Europa.

En av de frågor som tros komma att bli en av de största (förutom givetvis ekonomi och jobb) är frågan om skolor. Men ingen kommer att vilja ta upp diskussionerna om huruvida friskolesystemet framöver bör tillåta privata vinstdrivande bolag att driva friskolor. I många länder är möjligheterna för privata företag att driva friskolor med syftet att generera vinst till ägarna starkt begränsade, eller till och med obefintliga. Men inte i Sverige. Här kan företagen göra storvinster, samtidigt som inte en krona från vinsten behöver återinvesteras i verksamheten. Allt kan gå till ägarna. Och vinsten, den kommer från dina och mina inbetalda skattekronor.

Och ägarna, det kan vara stora multinationella bolag. Som Providence Equity Partners, som nu har lagt ett bud på en av Sveriges största huvudmän av friskolor, Academedia. Providence Equity Partners är ett av världens största private equity-bolag. På Wikipedia går att läsa:

”En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investmentbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.”

Ett sådant bolag har alltså nu lagt ett bud på Academedia, som driver stora friskolor i Sverige. Syftet är ju inte direkt att förbättra studieresultaten för eleverna, eller skapa bättre villkor för lärarna, utan att med den typen av ovan beskrivna metoder generera så stor vinst som möjligt. Känner man att skolan inte längre blir lönsam, ja då kanske man väljer att göra något annat med den. Så att säga.

I de flesta andra länder är den här typen av bolag som äger och driver skolor olagliga. Men i Sverige pågår en fullkomlig explosion av friskolor som drivs av olika multinationella bolag. Även inom äldreomsorgen och sjukvården ökar investmentbolag som ägare till vårdboenden, servicebostäder och gruppbostäder. Enkelt uttryckt innebär det att våra skattepengar som ska gå till skola åt barnen och omsorg åt äldre går till vinster till kapitalister i Singapore. I ett läge då besparingarna blir allt fler, regeringen sänker skatterna och studieresultaten blir allt sämre är det knappast en utveckling som är önskvärd. Målet måste vara att skattepengarna ska gå till välfärden och inte till multinationella bolag.

Detta är också en tydlig rödgrön linje och Socialdemokraterna kommer att driva frågan i valrörelsen. Det återstår idag 165 dagar kvar till valet.

De rödgröna leder med tio procentenheter – ändå säger de att det är jämnt

En ny opinionsundersökning visar att Socialdemokraterna tappar och stödet för de rödgröna sjunker något. Det är en sanning, men en än större sanning är följande:

De rödgröna leder med 10 procentenheter över alliansen.
Centern tappar cirka 25 procent av sitt stöd.
KD åker ur.