Jag förstår fortfarande inte?

Jag börjar fundera på om jag nog ändå inte är otroligt korkad (har faktiskt fått höra det ett par gånger från olika mer eller mindre högt uppsatta företrädare från koalitionen så att det är säkert så). För nu förstår jag verkligen inte.

Förstår jag det rätt om koalitionen nu vill skapa 1100 förskoleplatser fast man för någon vecka sedan lovade 1200 platser? Har de ingen koll eller ändrar de fot IGEN nu. Vad kommer de säga om tre veckor – 400 platser? De största partierna i koalitionen vill ju sänka skatten med en krona vilket motsvarar 1900 platser bort så jag vet inte.

Förstår jag det rätt nu att Koalitionen vill lägga ner Rudbecksskolan fast Miljöpartiet inte vill det? I så fall har vi ändå en majoritet för att behålla den va, om nu inte – hemska tanke – rudbecksmotståndarna går framåt i valet den 15 maj. Var dagens besked gemensamt och har Miljöpartiet i så fall redan ändrat fot från den 14 februari? Det ligger ju i linje med koalitionens agerande, men jag vet inte?

Kollissionen gör det allt mer svårare för mig att förstå politik. Jag blir yr, jag blir matt. Kollissionens besked verkar vara skrivna i vatten och deras överenskommelser verkar de göra på Wasakonditoriet över en kopp kask. Vari ligger trovärdigheten? Vari ligger seriositeten?

Valet den 15 maj handlar om vem man tror är bäst på att leda Örebro. Lena Baastad och Socialdemokraterna, som håller vad vi lovar (i morgon har till exempel sjukvården varit gratis för folk upp till 25 år i en månad, ett redan genomfört vallöfte från i höstas) eller en koalition som lovar saker de hinner bryta innan örebroarna ens har valt. För egen del blir jag allt mer övertygad om att koalitionen är på väg att spela bort sig själva, men kommer för den saken skull inte sluta att valarbeta förrän vallokalerna är stängda.

Vill du vara med – kontakta mig!

Annonser

Socialdemokraternas skolpolitik behövs för möjligheternas Sverige

Det är en stor skillnad på vilken regering Sverige får efter valet i höst. Vinner Jan Björklunds skolpolitik fortsätter jakten på ”hårdare tag” och ”betyg” där olikheter visserligen beaktas men genom att de olikheter som växer fram leder till klyftor, istället för Socialdemokraternas skola som tar till vara på allas möjligheter, där barn och unga får fler chanser och där skolan, som Ylva Johansson säger i inslaget, blir ”kompensatorisk”.

Korkat skolförslag från Moderaterna

Skoltrötta elever ska göras mindre skoltrötta genom att sättas vid den grej som gör nio av tio skoltrötta elever skoltrötta, nämligen datorn. Detta enligt ett förslag från Moderaterna. Visst, det kan låta bra att man försöker nå skoltrötta elever på andra sätt och datorn är generellt underutnyttjad i skolan, än idag.

Men jag tycker att förslaget är korkat. På Rapport igår fick vi se hur en elev som bara av ren lathet tyckte det verkade skönare att slippa gå ut i kylan på morgonen för att få undervisningen via Internet. Jag tror att elevers skoltrötthet beror på individuella orsaker. En del är skoltrötta på grund av omständigheter hemma (föräldrars missbruk är till exempel ett jätteproblem i samhället), andra på grund av kompisar (eller snarare brist på kompisar), medan andra är det på grund av press och stress. Ytterligare några är det på grund av ren och skär lathet och omotivation, vilket är mänskligt och egentligen bara blir ett problem om det blir långdraget och systematiskt.

Oavsett problemet och orsaken tycker jag det vore bättre om skolan ansträngde sig mer för att försöka lösa det istället för att släta över det med hemundervisning via Internet. För skolan är inte bara en kunskapsinhämtningsinstans utan även en social tillvaro där unga människor får träffa varandra, andra vuxna och växa som individer. Något som borde ligga i den moderata ideologin, men tydligen får det stå på sidan för kortsiktiga opinionspoäng.