Något om att bli farsa, något om den politiska plattformen, något om Maud…

Idag var en stor dag för många människor. Först, det viktigaste av allt…

Detta är ”min blogg”, där jag som socialdemokrat och anställd av Socialdemokraterna på Rådhuset i Örebro alltid försöker skildra örebropolitiken lite på mitt sätt. Sällan, även om det har hänt, vill jag vara riktigt privat. Men vissa privata händelser i livet är av en sådan karaktär att det liksom förändrar allt i grunden – som att bli pappa.

För en vecka sedan idag föddes vår underbara lilla dotter och sedan dess har så klart livet förändrats på alla möjliga sätt och vis. Ur ett professionellt hänseende är den största konsekvensen att jag nu är ledig fram till augusti, först föräldraledig och sedan har jag semester. Det kommer att göra att denna allt mer misshandlade blogg under sommaren kanske kommer att bli än mer misshandlad. Men tanken är att jag, efter sommaren, ska sätta igång rejält igen.

Så med en dotter på en vecka snusandes bredvid mig på soffan tog jag idag del av två stora nyheter – dels att den nya kommunledningen i Örebro presenterade vår tilläggsbudget för 2011 och vår politiska plattform för återstoden av mandatperioden, dels att Centerpartiets partiledare Maud Olofsson avgår.

Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet går att läsa här. Den innehåller mängder av godbitar för en socialdemokrat, en del acceptabla delar som vi kompromissat fram och en sur citron som vi tvingas svälja (vårdnadsbidraget) men som vi kan leva med med tanke på allt det bra som den också innehåller.

Vårdnadsbidraget ÄR ingen bra reform, men nu finns den och istället för att avskaffa det så låter vi de föräldrar som planerar sin tid utifrån det ha kvar det och vaskar samtidigt fram rejält med pengar till en kvalitetsökning i förskolan.

Vi hade velat mer, men kan leva med detta.

 • Heltider, som togs bort förra mandatperioden, återinförs.
 • Företag får snabbare besked från kommunen.
 • Vi satsar på yrkestrainees för att minska arbetslösheten.
 • Från första dagen av arbetslöshet ska ungdomar erbjudas vägledning och aktivt stöd till jobb.
 • Jobbskapande åtgärder i Vivalla.
 • Elever i åk 9 till åk 2 på gymnasiet erbjuds sommarjobb.
 • Delade turer ska minska.
 • Handlingsplan för halverad barnfattigdom till år 2020.
 • Örebroarna ska bli mer delaktiga och få mer inflytande i kommunala beslut.
 • En beredning för mänskliga rättigheter, som bland annat ska arbeta med HBT-frågor, tillskapas direkt under Kommunfullmäktige.
 • Fler fritidsgårdar ska vara öppna på kvällar och helger.
 • O Helga Natt, Open Art och Adventskalendern blir kvar.
 • Fler spontanidrottsplatser.
 • Tak över isbanan i Vivalla.
 • Fullstor fotbollshall i Vivalla och fler konstgräsplaner i Örebro.
 • Utifrån resultaten 2000 ska koldioxidutsläppen vara halverade år 2020.
 • Örebro kommun ska vara självförsörjande på grön el år 2020.
 • Bostäder och skolor ska energieffektiviseras.
 • Samtrafiken återinförs på kvällar och helger.
 • Tågstopp i Hovsta.
 • Cirka 1100 förskoleplatser tillskapas.
 • Barngruppernas storlek ska minska, personaltätheten öka.
 • Förskolan ska göras mer flexibel utifrån föräldrarnas arbetsvillkor.
 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare.
 • Bättre stöd till barn med särskilda behov.
 • Långsiktig plan för rust av skolor och förskolor.
 • Fler bostäder för äldre.

Och mycket, mycket mer…

Jag är riktigt nöjd med plattformen och ser fram emot att från och med i höst vara med och arbeta för att den ska genomföras.

Idag meddelade också centerledaren Maud Olofsson att hon ska avgå i höst. Det var egentligen ingenting oväntat med det. Hon har varit partiledare i tio år och inte lyckats lyfta sitt parti någonting överhuvudtaget. Hon har gjort stora försök att försöka förnya sitt parti och det har hon kanske lyckats med, men resultatmässigt har det varit ett misslyckande.

Det Leijonborg gjorde för Folkpartiet i ett val, det Alf Svensson gjorde för Kristdemokraterna i ett val och det Reinfeldt gjorde för Moderaterna lyckades aldrig Maud Olofsson med.

Centerpartiet har sin historia långt bakom sig och hennes tid vid makten kommer i historieböckerna att kunna beskrivas som en parentes. Valsegern 2006 valförlusten som ändå ledde till fortsatt regeringsinnehav 2010 var aldrig Maud Olofssons förtjänst.
Annonser

När man inte får den man älskar…

… Får man älska den man får.

Sällan har väl det uttrycket passat bättre än i örebropolitiken just nu.

Valresultatet, både det i höstas och det från den 15 maj ledde inte till att något av de två politiska alternativen fick egen majoritet, varken S+V eller koalitionen fick de nödvändiga 33 mandaten i kommunfullmäktige.

För socialdemokraternas del har det varit klart från början: Örebro ska styras av en stark kommunledning i majoritet. Därför blev blocköverskridande samtal nödvändiga.

Idag stod det klart att de samtalen nu lett fram till en ny kommunledning bestående av S, KD och C.

Det var inget förstahandsalternativ för någon, men ska kommunen kunna ge långsiktiga besked och inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna behövdes naaågot nytt. Tyvärr var det omöjligt att Vänsterpartiet skulle ingå, och det beklagar jag.

Samtidigt – det har hela tiden handlat om vad som är bäst för Örebro. Då krävs svåra beslut. Bara starka ledare kan fatta sådana beslut.

Nu börjar ett nytt kapitel i örebropolitiken. En splittrad opposition med en v-flank, ett sargat sd och en svag samling med M, FP och MP kommer nu försöka formera sig.

Kommunledningen ska nu börja sitt viktiga arbete – nu kör vi!