En ny färdriktning för Sverige!

”Men hur ska ni finansiera det då?” ”Vanligt folk kommer få en skattechock med er politik!” ”Ni äventyrar rikets finanser!” Förutom det där chokladinlägget från han Mats så är det dessa tre inlägg som likt vinterkräksjukan spritt sig bland borgerliga debattörer, ledarsidor, nyhetsredaktioner och bloggare på senare tid. Istället för att överhuvudtaget nyttja  någon sorts ideologisk kompass så har de valt att se på de rödgrönas politik med argument som de låtit någon PR-nisse snickra ihop en natt då barnen skrek i kör. Högern har helt kapitulerat inför det vägval som Sverige står inför den 19 september, och försöker nu gå till val med att skrämmas om de rödgrönas regeringsduglighet och Lars Ohlys stalinism. Man häpnar.

Idag presenterade de tre rödgröna partierna sin vårmotion som fått titeln ”Ny färdriktning – fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige”. Och det är verkligen en ny färdriktning som den leder fram till. En färdriktning mot ett Sverige där fler får plats. Där jobb skapas och klyftorna minskar. Högern gapar med samma argument. Det blir allt mer uppenbart att de faktiskt inte har någon aning vartåt Sverige ska.

När borgarna vann valet hade Sverige en arbetslöshet på drygt 6,5 procent. I de rödgrönas budget jämförs det med Finlands, Belgiens och Tysklands arbetslöshetssiffror som då alla låg över Sveriges. Nu har siffrorna kastats om. Sveriges arbetslöshet är på nära 9 procent, medan de andra länderna har lägre arbetslöshet än Sverige. Med andra ord har Sverige passerat dem i den icke så charmerande arbetslöshetsligan. Långtidsarbetslösheten ökar också, markant i Sverige. Den har långt mer än fördubblats på två år. För att tackla det gör regeringen just ingenting. Komvux är nedskuret med 40 000 platser, utbyggnaden av högskoleväsendet har stoppats och arbetsmarknadspolitiken är passiviserad. Det är långt färre arbetssökande i arbetsmarknadsutbildning idag än 2006 trots att långt fler är arbetslösa idag än då.

Det är också uppenbart att regeringens politik missgynnar de allra flesta. Den procent som gynnas mest av regeringen har fått lika mycket som 25 procent av folket tillsammans. Män har fått nästan 30 procent mer än kvinnor.

Med andra ord: en ny färdriktning krävs!

Och ja, den rödgröna budgetmotionen är just en sådan ny färdinriktning. Alla som tjänar under 40 000 kronor i månaden får behålla sitt jobbskatteavdrag, sen börjar det successivt att trappas ned. Koldioxidskatten höjs, men reseavdragen är fullt kompenserade. Med andra ord ”straffas” jobbresor inte alls.  Arbetsgivaravgifter för arbetslösa ungdomar blir betydligt mindre.

Det blir en rejäl skattesänkning för pensionärer. Redan 2011 är den idag existerande klyftan på uppskjuten lön halverad. Det blir billigare att vara medlem i a-kassan så att fler upplever trygghet vid arbetslöshet. Taket höjs.

Sjukförsäkringen reformeras till det bättre. Stupstocken tas bort och ersättningen blir 80 procent HELA sjukperioden. Med andra ord – är man sjuk ska man ha råd att leva och inte tvingas till att jobba, eller tvingas gå från hus och hem.

Kvaliteten i högskolan  förbättras, samtidigt som studie- och yrkesvägledningen blir bättre. Skatten på småföretag sänks för fler jobb.

Ett mål om fördubblad produktion av hyresrätter under nästa mandatperiod införs. Inveteringsstödet blir på cirka en halv till en miljard och riktas till orter med bostadsbrist. Skolor rustas med ett skol-ROT.

Ensamstående föräldrar får det bättre med ett höjt underhållsstöd. Även bostadsbidraget för ensamstående höjs. Pensionärernas bostadstillägg höjs.

Listan på förbättringar kan göras lång. Helt klart är målet där för att nås. Sverige behöver en ny färdriktning. Om 138 dagar väljer du vilken väg Sverige ska ta.

Annonser

Borgarna berättar inte sanningen om arbetslösheten

Med stycket

De rödgröna framhåller gärna att arbetslösheten i Sverige är högre än EU-genomsnittet. De borgerliga kontrar med att Sverige klarar sig ungefär som andra länder med liknande ekonomier.

DN har gått igenom den senaste statistiken från EU:s statistikmyndighet Eurostat och den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Och den genomgången visar att den borgerliga alliansen sannolikt måste vässa argumenten rejält inför nästa års valrörelse.

Utvecklingen i Sverige är nämligen sämre än för de flesta andra EU-länder. Det gäller både om man jämför med samtliga 27 medlemsländer, där bland andra de hårt drabbade baltiska staterna ingår, och om man jämför med ”gamla” EU:s 15 stater, där alla de tunga exportberoende länderna ingår.

Sverige har högre arbetslöshet än genomsnittet både jämfört med de ”gamla” och de ”nya” EU-staterna.

sammanfattar Dagens Nyheter den politiska debatten väldigt väl idag.

För tydligare än så kan det inte sägas – svensk arbetslöshet är i EU-botten (eller topp om man nu så vill). Den svenska arbetslösheten ökar mer än vad som är rimligt om man bara ser till den globala finanskrisen. Det måste alltså finnas en faktor till som gör Sverige så usel på arbetsmarknadspolitik och det är väl ingen lågoddsare att gissa att den faktorn är den borgerliga politiken?

Misslyckad jobbpolitik

Regeringen har nu ett ytterligare misslyckande att foga till raden av alla sina tidigare. Man har misslyckats med sin viktigaste fråga, sin kärnfråga – nämligen jobben.

På två år väntas sysselsättningen minska med 145 000 och arbetslösheten väntas öka till hela nio procent!

Detta tycker Sven-Otto Littorin är ”åt helvete”. ”Det blir ett par riktiga skitår framöver”. Men vaddå skitår? Ni skulle ju fixa detta? Ni hade ju en politik för jobb? En politik för minskat utanförskap, få Sverige på fötter och allt det där?

Eller har ni kanske fått Sverige på fötter nu och hade tänkt att nu när vi står upp kan ni sparka hälsenorna av oss i någon sorts samstämd kör?

Det är en enkel matematik. Om ju regeringen ska förtjäna beröm för en sänkt arbetslöshet måste den ju enligt alla konstens regler förtjäna kritik för en höjd arbetslöshet.

Det är 649 dagar kvar till nästa val.