När ska SVT börja analysera Idol och Lets Dance?

Jag hörde tydligen rätt (jag måste erkänna att jag lyssnade dåligt och därför inte svimmade – hade jag koncenterat mig hade jag nog gjort det) när Stina Lundberg eller Dabrowski eller så verkligen påade debattämnet i veckans Debatt. Bingolotto avhandlades. I SVT:s TV-program diskuteras, ja debatteras, alltså ett TV4-programs framtid. Ett program som allt färre tittar på och som snart sagt inga bryr sig om.

I Public Service. Som du och jag betalar för, diskuteras programmen i en kanal som företag betalar för. Det är så tokigt och konstigt.

Dessutom håller jag med skribenten i Svenskan. Stina Lundberg är rent ut usel som debattvärd.

Annonser

Varför behövs fritidspolitiker?

Igår debatterades fritidspolitikerns vara eller icke vara på kommunfullmäktigesammanträdet här i Örebro. Detta utifrån kommunstyrelsens ordförande i Örebro Staffan Wermes (FP) vilja att minska antalet fritidspolitiker. Jag skulle kunna tillfoga massor, men jag väljer att citera en av våra fritidspolitiker som var uppe i debatten istället, nämligen Elvy Wennerström (S). Så här sade hon:

[Det talade ordet gäller]

Jag tycker att det är tråkigt och beklagligt att vi nu har en kommunstyrelseordförande som menar att vi fritidspolitiker på något sätt inte gör samma nytta som heltidspolitiker. Att han inte inser att fritidspolitiker och heltidspolitiker faktiskt kompletterar varandra.

Jag menar att om man minskar antalet fritidspolitiker, så tappar vi i kompetens och erfarenhet. Dessutom är det så att politiker ska vara representativa för kommuninvånarna i Örebro. Vi politiker sitter inte för vår egen skull, utan som representanter för örebroarna. Örebro kommun har en handfull fritidspolitiker över 80 år. Vi har också politiker som är födda 1990 – alltså politiker som fyllt 18 år, och blivit valbara, i år. Dessa människor sitter inne på stor kunskap och erfarenhet som inte finns bland heltidspolitikerna här på rådhuset.

Dessutom är det så att vi fritidspolitiker har stor kompetens genom våra yrkesliv. När stora och viktiga beslut ska fattas inom skolområdet, barnomsorg och äldreomsorg – då är det väl bra att det finns fritidspolitiker med yrkeserfarenhet därifrån? Visst har vi även heltidspolitiker med annan yrkeserfarenhet, men representationen är ändå inte fulländad där.

Jag menar att färre fritidspolitiker leder till ett tunnare underlag för demokratiska beslut. Färre ögon läser handlingarna. Färre öron lyssnar på medborgarna. Och färre munnar kan förklara besluten. Jag vill se fler politiker, inte färre. Det är viktigt, för att fortsätta utveckla demokratin, att så många som möjligt kan påverka och ha synpunkter på de beslut som fattas.

Heltidspolitiker behövs och fyller en viktig roll. Men färre fritidspolitiker kan aldrig ersättas av fler heltidspolitiker. Demokratin är för viktig för att professionaliseras.”

Många kloka inlägg kom även från Peter Dahlgren, Per Lilja, Roger Andersson med flera. Debatten var bra och visade på en klar och ideologisk skillnad i synen på demokrati. En mycket intressant och givande debatt på flera plan.

En kommunfullmäktigedikt

Staffan Wermes verk
är mitt huvudvärk.
Nyss gjorde han,
den gode Staffan,
ett erkännande av sveket
att han inte gjort nåt för att Apoteket
ska stanna i Vivalla.

Det tycker nog alla,
utom de som vill privatisera
att politikerna ska göra mera
av det som är bra för de boende.

Åtminstone var jag troende
att Staffan Werme försökte få Apoteket att stanna
men nu berättade han (som är gift med Anna)
att han inte tyckte det var så viktigt.

Låt mig uttrycka mig försiktigt.
Vi har en kommunledning för det privata
men mot allmänhetens bästa är de flata.
Det är tråkigt, men det är högerns politik,
och den ene högerpolitikern är den andre lik.

Oj, det fanns visst behov av fler parkeringsplatser – ja, utom för Inger då!

Jag och Staffan Werme (FP) har haft någon sorts debatt på NA:s webbforum om parkeringsplatser. Kortfattat har diskussionen mer handlat om huruvida det faktiskt finns ett parkeringsproblem i Örebro innerstad eller inte. Många är av uppfattningen att det finns ett stort parkeringsproblen, Staffan Werme tycker att det inte gör det. Så har diskussionen gått.

Idag på kommunfullmäktigesammanträdet ställde Lena Beime (S), en enkel fråga till kommunalrådet Inger Högström-Westerling (M) om parkeringsproblemen i innerstaden.

Inger Högström-Westerling pratade stort om behovet av både akuta lösningar, men också lösningar på lite längre sikt. Precis samma sak gör ju Socialdemokraterna i Örebro i vår plan för fler parkeringsplatser i innerstaden. Men Staffan Werme har ju tidigare sagt att det inte finns något parkeringsproblem, så frågan är väl vem som har rätt. Oppositionen, handlarna, örebroarna och Inger Högström-Westerling – eller Staffan Werme.

Men Inger Högström-Westerling ville ändå hävda att parkeringsbristen inte är så extremt stort, genom att säga att hon minsann alltid får en parkeringsplats när hon är i city. Så kan det vara…

Underligt om livmoderhalscancersvaccinering

Förutom att livmoderhalscancersvaccinering är ett väldigt långt ord är det också en mycket intressant fråga. Idag har Socialstyrelsen beslutat att alla flickor i årskurs 5 och 6 ska vaccineras mot livmoderhalscancer. Det låter väl bra, och enligt Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Andersson är det ett väldigt välunderbyggt beslut. Dåså.

Men jag reagerar ändå något på Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) (jorå, vi har ett sånt också) åsikter om det hela.

En vaccinering kan få fler kvinnor att ha oskyddat samlag och att inte gå på regelbundna cellprovsundersökningar.

Nu är man väl i och för sig, sist jag kollade i alla fall, två om att ha sex, och jag kan vara ärlig att säga att även om livmoderhalscancer inte varit en av de huvudsakliga sakerna som föresvävat mig i samband med sex så kan jag rabbla upp flera goda skäl att inte ha oskyddat samlag. Oavsett hur livmoderhalscancervaccinerad den andra i fråga än är. Så det låter som ett icke-argument.

Sen får det givetvis inte leda till att kvinnor slutar gå på undersökningar, men det måste väl rimligtvis lösas via information.

Det andra argumentet mot allmän vaccinering är givetvis kostnaderna. Att vaccinera alla flickor kommer kosta ”samhället” cirka 400 miljoner kronor per år. Det är mycket pengar, men samtidigt, faktiskt, ganska lite. För hur stora kostnader undviks i form av behandlingskostnader, vårdkostnader och sjukskrivningar? De kostnaderna måste rimligtvis ställas i relation till 400 miljoner kronor, och sett i det ljuset är jag övertygad om att vaccinering om inte innebär en vinst åtminstone inte innebär en förlust för samhället, rent ekonomiskt.

Visste ni för övrigt att namnet för fobin mot cancer är carcinomatofobi. Fobin för cancer. Det låter väl som en rätt så bra fobi?

Ta fram en bemötandeguide i Örebro kommun

Människor med funktionsnedsättningar blir ofta bemötta på ett sätt som kan vara kränkande och i värsta fall är diskriminerande. Utöver att samhällsmiljöerna är funktionshindrande bemöts de dessutom på ett sätt som vi utan funktionsnedsättningar knappast skulle våga erkänna existerar. När det sker i det privata livet är det dumt, ignorant och kränkande. När det sker i mötet med det offentliga (i skolan, på badplatser och bibliotek) kan det handla om diskriminering.

För att ändra på detta och för att förbättra kommunens bemötande av människor med funktionsnedsättningar har Socialdemokraterna i Örebro idag lagt en motion om att ta fram en bemötandeguide som ska gälla för all personal i kommunen. En sådan finns redan vid Karlskoga lasarett, och vi vill att kommunen ska ta fram en för all personal.

Carina Dahl kommenterar här.
Sveriges radio rapporterar här.
Nerikes Allehanda rapporterar här.

Vote Frankenstein!

Det begav sig så en gång, att jag fick göra en annons åt Socialdemokraterna i Örebro läns landsting. Det är knappast av intresse för någon, men det hör till saken. Att på 80 milimeter klämma in titeln ”landstingsstyrelsens ordförande” är en sak, men när landstingsstyrelsens ordförande envisas med att heta Marie-Louise Forsberg-Fransson blir det snårigt. Men med textstorlek 2 punkter är allt möjligt.

I Indien, av många kallad världens största demokrati, heter man roliga saker. Eller vad sägs om Adolf Lu Hitler Marak eller Frankenstein Momin?

Dem kan man rösta på, om man vill, i Indien. Tänk om Adolf Hitler, den indiske politikern flyttade till Örebro. Idag kan man fika med Staffan Werme på Konditoria Wasa. Vi brukar sitta på Mummel och Mums. Undrar var Hitler hade suttit…