Porr, lesbiska, gay, homosexualitet, HBTQ…

Örebro ska bli Sveriges mest HBT-vänliga kommun. Så står det i Socialdemokraternas valprogram för Örebro kommun och det har vi nu börjat att arbeta med, bland annat genom att Örebro kommun under 2012 ska få ett HBTQ-politiskt program. HBTQ står för Homo- bi-, transperson- och queer.

Det är viktiga frågor. Det handlar inte om att HBTQ-personer ska få det ”bättre” än någon annan utan egentligen bara att de ska få samma vilkor, samma möjligheter, som heterosexuella. Att bli bemötta på ett schysst sätt, att kunskapen om villkoren för HBTQ-personer förbättras bland kommunens anställda etc.

Frågan debatterades bland annat på ett kommunfullmäktigesammanträde för ett par månader sedan efter en interpellation från Miljöpartiet.

På det kommunfullmäktigesammanträdet twittrade jag med en stockholmssosse som tipsade om att Stockholms stad har en hemsida med aktiviteter för HBTQ-personer. Den gick jag in på men när jag via den skulle gå in på ytterligare en sida som länkades därifrån tog det stopp (Travelguide Stockholm).

Sidan klassificerades nämligen som ”adult and pornography”, alltså att sidan var pornografisk.

Det samma har hänt mig tidigare, när jag sökte efter utbud och sortiment av sexhjälpmedel för människor med fysiska funktionsnedsättningar för en motion som jag skrev till Socialdemokraternas partikongress. En motion som partikongressen för övrigt biföll.

Anledningen till blockeringen är att Örebro kommun, likt de flesta stora företag/myndigheter har en automatiserad spärr på vilka sidor man inte får gå in på via kommunens hemsida. Det är alltså inte så att det har suttit människor och automatiskt blockerat vissa sidor, utan det sker per automatik.

Om detta har jag blivit intervjuad av Sveriges Radio och också Sveriges Television (ännu ej utlagt på nätet).

Jag har redan fått ett antal kommentarer. Därför vill jag vara tydlig.

Örebro kommuns IT-enhet är INTE HBT-fientliga på grund av detta. Det är INTE de som har förbjudit denna sida, utan det automatiska skyddsnätet. Jag har ingenting emot deras arbete och vill också uttrycka min uppriktiga ursäkt om någon där känner sig utpekad som HBT-fientlig efter dagens rapportering. Så är inte fallet.

När jag är i ursäktar- och förtydligandesvängen vill jag också klargöra att den tipsande personens från Stockholm sexuella läggning är helt och hållet oväsentlig i sammanhanget. Jag vidrörde den inte ens utan konstaterade bara att hon är engagerad i frågor som rör HBT-personer. Att radion väljer att beskriva henne som ”en lesbisk person” är förvånande. Min sexuella läggning nämns inte i inslaget fast jag uppenbart också är engagerad i dessa frågor (om än inte så mycket som jag borde).

Jag tycker ärligt att det är bekymmersamt att den här sidan är blockerad, även om det bara rör sig om ett misstag. Det är ett tecken på en syn att allt som rör HBT-personer handlar om sex eller pornografi, om så i detta bara i detta automatiserade skyddsnätet.

På Örebro kommun ska man inte surfa porr. Man ska sköta sitt jobb. Men man får enligt våra riktlinjer surfa på Internet om man inte stör ordinarie arbetsuppgifter (här vill jag säga att HBT-vänlig kommun är en del av mina arbetsuppgifter, så detta handlar om arbete). Privatsurfande är alltså inte helt otillåtet när man är anställd. Men porrsurfande är givetvis det, av flera skäl varav ett handlar om IT-säkerhet.

Jag har ringt och anmält att denna sida inte bör vara blockerad. Jag har också klargjort för IT-enheten att jag inte tror att det är de som ligger bakom detta.

Annonser

Gärna mindre storlek på barngrupperna, men det får inte kosta en krona?

För två veckor sedan rapporterade Sveriges radio Örebro om hur de tre borgerliga oppositionspartierna; Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet, vill införa ett tak på barngruppernas storlek i förskolan. Kommunledningen vill det inte.

Det var Sveriges radios vinkel av en verklighet som snarare ser ut så här:

Storleken på barngrupperna i Örebros förskolor sjunker (Sveriges radio valde dock att vinkla detta som färre barn i barngrupperna vilket känns lite underligt – när det blir ”fler” barn i förskolorna brukar rubriken skrika: ”STÖRRE BARNGRUPPER), men det hör inte hit). Det är bra. Vi socialdemokrater vill att barngruppernas storlek i Örebro ska minska. Målet är just det, färre barn i barngrupperna med ökad personaltäthet.

För det avsatte vi i kommunledningen 15 miljoner kronor (5 mnkr 2011 och 10 mnkr 2012). Kvalitetspengar till förskolan som inte på något sätt uträttar stordåd, men som ändå räcker till för att något öka kvaliteten.

Dessa pengar var den högra oppositionen emot. De kallade oss ansvarslösa och slösaktiga. De var ganska hårda mot oss.

Ändå har de mage och säga, Maria Haglund nu senast, att DE vill ha ett tak på förskolegrupperna medan vi socialdemokrater är emot. När det är VI som avsätter pengar för att minska barngrupperna, medan de inte lägger en enda krona.

Det är oseriöst. Och minst sagt oansvarigt. Och hade jag varit på mitt mediakritiska humör hade man kunnat tyckt att radion åtminstone skulle kunna ha ställt den inte helt obetydliga frågan vad detta lilla tak skulle kosta. Det gör de inte. Alls. Vi pratar investeringar i storleksordningen 200 miljoner kronor och ökad årlig drift på kanske 100 miljoner om vi ska införa ett tak värt namnet. Kanske har Moderaterna och Folkpartiet de pengarna, men troligen inte.

Nu tror jag dock inte att ett tak är värt att införa ens om vi hade haft pengarna. På vissa förskolor finns grupper som kan, kanske till och med bör, vara större än säg 15 barn. Medan det i vissa andra grupper kanske bara ska gå 13 barn.

Vi socialdemokrater vil minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Oppositionen skickar ut fina ord. Bara. Det är ansvarslöst.