Sms:a 200 till 72 999 så skänker du 200 kronor till Radiohjälpens insamling till Haiti

Siffran 200 kan även bytas ut mot 50 och 100 för att skänka respektive belopp. Gör det du också. Det har du råd med.

Annonser

Sverige behöver en ny sjukförsäkring. Sverige behöver en rödgrön regering!

Äntligen! Protesterna mot de moderata sjukförsäkringsreglerna har varit hårda, inte minst från människor som drabbas, men även från oppositionen. Idag presenterade så det rödgröna samarbetet en tydlig överenskommelse med ett alternativ till de moderata utförsäkringsreglerna, en rödgrön sjukförsäkring som ger alla människor möjlighet att arbeta efter egen förmåga i ett Sverige där varje arbetad timme behövs.

På DN Debatt skriver idag Mona Sahlin och de andra partiledarena/språkrören om denna nya sjukförsäkring. Läs mer här, här och här.

Jag har under förmiddagen läst överenskommelsen och jag ger den högsta betyg! Från och med den 1 januari 2011 tas den så kallade stupstocken bort – det vill säga de fullkomligt inhumana och knäppa regler som finns idag som säger att efter ett visst antal dagar så förlorar du sjukersättningen – no matter what! Detta innebär givetvis inte en ovillkorlig rätt till sjukersättning för all evig framtid, tvärtom – men istället för att det är antalet dagar som avgör om du får sjukersättning framöver eller ej är det din faktiska arbetsförmåga. Ett mycket bättre system!

De rödgröna är tydliga med att sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukpenningsperioden och att den på sikt ska omfatta fler med ett höjt tak till tio basbelopp (alltså en årsinkomst på 424 000 kronor utifrån nivån på dagens prisbasbelopp).

Vidare är man tydlig med att personer som av olika skäl inte längre kan försörja sig på den ordinarie arbetsmarknaden ska få ett mycket bättre stöd. Särskilda hållpunkter i tid kommer att införas. Inom sex veckor från första sjukskrivningsdagen har den sjukskrivne rätt till en individuell bedömning från försäkringskassan. Inom tre månader ska försäkringskassan med den enskilde, arbetsgivaren och läkarkontakt utforma en individuell plan med en beskrivning av de insatser som krävs för att den enskilde ska kunna återgå i arbete. Efter sex månader ska en fördjupad bedömning göras, med en ny, bredare, definition av arbetsförmågebegreppet som verkar mycket intressant.

Överenskommelsen innehåller också två saker som jag väntat länge på.

För det första ska rätten att deltidsstudera med rätt till sjukersättning införas. Det är något som fler än jag saknat.

För det andra ska det finnas fler nivåer för sjukskrivning. Som det fungerar idag kan du bli sjukskriven på 25 procent, 50 procent eller 75 procent. Med den rödgröna sjukförsäkringen ska du kunna börja jobba, kanske en dag i veckan – sedan två och sedan gå uppåt.

Det ska bli enklare för personer med funktionsnedsättning och varaktig sjukdom som intensifieras i skov att vara sjukskriven när det inte går att arbeta, men samtidigt kunna arbeta för fullt när det är möjligt. Unga människor med funktionsnedsättning ska ges ett ökat stöd så att fler inte behöver fastna i onödan i daglig verksamhet utan lön. Det ska finnas kontor över hela Sverige där försäkringskassa, arbetsförmeding och kommunala resurser sitter samman för att underlätta samordningen – ingen ska behöva ramla mellan stolarna.

Och förtidspension ska enbart kunna ges till den över 58 år – med andra ord, ingen ”ung” ska längre behöva bli förtidspensionerad resten av livet ”i onödan”.

Kent Persson ironiserar över att överenskommelsen innehåller några frågor som enligt de rödgröna behöver utredas. Med tanke på det enorma fiasko som de moderata sjukförsäkringsreglerna har blivit, där regeringen huvudlöst gång på gång tvingats till reträtt, skulle jag kanske ligga lite lågt med det ironiserandet. Det går givetvis att kräva besked innan valet i fler frågor, och fler besked kommer också att komma.

Bland annat står det tydligt på sidan 11 att de rödgröna nu under våren kommer att återkomma med fler förslag om en utvidgad arbetsmarknad, alltså hur människor som varit långtidssjukskrivna och/eller personer med funktionsnedsättning som inte bedöms kunna få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb på en mer ”utvidgad arbetsmarknad”. Det är lysande och väl värt att utreda och titta vidare på.

Dessutom är det ju så att Kent Persson och majoriteten i Örebro kommun hyllat de moderata utförsäkringsreglerna vid ett flertal gånger, när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet velat protestera. Lena Baastad och Murad Artin påpekar detta idag.

Sverige behöver en ny sjukförsäkring. Under detta år kommer drygt 20 000 svenskar att utförsäkras, varav cirka 15 000 utförsäkras just i detta nu. 65 procent av dessa är kvinnor. Sverige behöver en rödgrön regering.

H&M har sönder kläder som ska slängas så att inte behövande kan använda dem i kylan

Det är kallt i världen. För något år sedan framkom det att matkedjan Lidl häller gift i mat för att inte uteliggare ska kunna äta den. Det väckte avsky och hat hos många av oss och den bojkott de flesta av oss hade mot Lidl växte sig ännu starkare.

Nu berättar New York Times om en ny form av företagscynism. I den fullkomligt vidriga kyla som världen just nu befinner sig i, bildligt och konkret, förstör den svenska klädkedjan H&M sina kläder som ska slängas så att inte hemlösa kan ta dem. Kläder, som av olika skäl inte gick att sälja, förstörs istället för att ges till välgörenhetsorganisationer som kan förmedla ut dem.

I morse var det 28 grader kallt i Örebro. Jag riktigt fryser när jag tänker på det. Jag led dock inte av det. Jag låg inbäddad under mitt tjocka täcke, med elementet på för fullt, i min moderna hyresrätt. Några som led av det var alla som inte har något tjockt täcke att bädda in sig under. Som inte har något element. Eller någon hyresrätt, oavsett modernitet. De som ligger utomhus, de som ligger på parkbänkar, i soprum (där vi störs av dem trots att vi rimligtvis inte har något där att göra under nätterna) eller i offentliga toaletter. Där de inte får ligga mer än några minuter innan larmen går. Och som nu inte ens får ta de kläder du och jag inte vill betala för.

I morse var det 28 grader kallt i Örebro. Det är lite kallare i världen.

Avgå Stefan Lindeberg och Peter Elander

Förre justiteministern och örebroledamoten i Riksdagen, Thomas Bodström, S, gick idag ut med det otillräckliga kravet på en svensk bojkott av alla ceremonier, exempelvis invignigen, i anslutning till OS i Peking i augusti.

Som jag skrivit tidigare menar jag att Sverige, och resten av världen, ska bojkotta hela OS i Kina. Detta av flera skäl, men det viktigaste är att Kina som kommunistisk diktatur kommer utnyttja alla situationer de kan för att sprida glans över sin nation och sin kommunistiska diktatur. Med alla mediabolag på plats blir OS en orgie av kommunistisk propaganda och bilder på ”hur vackert” och ”hur exemplariskt” Kina är.

Ställt i relation till hur extrema reaktionerna blev på Göran Perssons famösa ”Kinauttalande” 1995. För citatet: ”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet” blev Göran Persson KU-anmäld av de borgerliga partierna. Nu, tolv år senare, har vi en moderatledd regering som kryper för kommunistdiktaturerna genom att dessutom närvara vid en invigning av OS. Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, M, bör inte åka till Kina, men hon, liksom Gunilla Carlsson, M, är motståndare till en bojkott.

Det vanligaste argumenten mot bojkott brukar vara att de för det första inte gör nytta och att idrott och politik inte ska kopplas ihop. Jag menar att båda argumenten är tramsargument.

Givetvis gör en bojkott år 2008 stor nytta. Ju fler länder som deltar, desto bättre vore det. Skulle Sverige förmå fler EU-länder att delta skulle detta göra en enorm nytta. En sådan utveckling är inte orealistisk – exempelvis har ju Frankrikes president Sarkozy nyligen sagt att en OS-bojkott inte är utesluten. Många jämför med bojkotterna på 1970- och 80-talen, men då var OS inte lika kommersiellt. Idag är OS en mångmiljardindustri. Jämför bara med hur mycket exempelvis Västerås kommun tjänar på en deltävling i Melodifestivalen 2008 så inser man vad ett OS i Peking innebär.

Och självklart går det inte att helt och hållet sära på idrott och politik. Allt är politik, även idrott. Och när det gäller frågor som exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati är det allas ansvar att verka för att främja det. Det går inte att säga att ”politikerna får ta hand om politiken”, som förbundskaptenen för damlandslaget Peter Elander i ishockey gör.

Ungefär samma argument använder ordföranden för Sveriges olympiska kommitté Stefan Lindeberg. Det finns någon sorts romantisk hållning att idrott ”står över” politik, men vaddå? Är det verkligen rätt att Stefan Holm ska få skutta högt samtidigt som Kina tillfångatar oppositionella politiker och censurerar oliktänkande? Samtidigt som Kina utövar bland den högsta frekvensen av dödsstraff efter ”underliga rättegångar”

Jag står helt och hållet bakom Thomas Bodströms krav, men tycker att det är otillräckligt! Sverige bör verka för att EU, ja hela världen, ska bojkotta hela OS i Kina. Och Stefan Lindeberg och Peter Elander bör omedelbart lämna sina poster till någon annan.

Vad har Örebro blivit för arbetsstad egentligen?

Blir 2008 något sorts arbetstagarnas helvetesår i Örebro? Det började med blockaden mot två lokala konditorier som först vägrade teckna kollektivavtal. Det fortsatte om rapporter från Leklandet i Örebro där arbetarna bodde i otjänliga lokaler och arbetade till usla löner.

Nu kommer larm 3 – från en av Örebros nya klädesbutiker, Zara. Jag har varit in där ett par gånger och kikat. Aldrig några kunder. Det är bra. Jag kommer heller aldrig handla mina kläder där. Idag rapporterar NA om hur personal på Zara blivit uppsagda pga:

– graviditet
– att man satte sig ner för att knyta skon
– att man ler för lite

och så vidare…

Vi lever i 2008, men efter allt som framkommit de senaste veckorna i Örebro så framstår det mer som 1908.

Lek inte på Leklandet i Örebro!

Har med visst intresse följt med i turerna kring att Örebro ska få ett Lekland som ska bli något alldeles extra. Kan ju anses vara roligt och lite häftigt. Hade jag haft barn hade jag kanske tagit dem dit någon gång.

Nu vet jag inte…

Idag rapporterar Aftonbladet om förhållandena som råder för byggarbetarna som just nu färdigställer Leklandet. Misär är rätt ord. De sover i industrilokaler, har löner som inte tillnärmelsevis närmar sig den avtalsenliga lönen och Örebro kommun befarar dessutom att lokalerna inte är PCB-sanerade och brandsäkrade.

Så när Leklandet är färdigt – ta inte era barn dit!

Principfasta borgare, och så de andra…

Läser med glädje hur Johan Pettersson, klok och trevlig centerpartist, faktiskt står bakom Livsmedelsfackets blockad av de två örebrobagerierna. Det är bra, och jag tycker Johan har mycket rätt i det han skriver. Eller ja, allt är i stort sett rätt. Och dagens ledare i Nerikes Allehanda, med vissa fel och brister, hade också sina poänger.

Låt oss bara kort sammanfatta vad hela detta handlar om. En privatperson driver ett företag i vilket hon har anställt folk med betydligt sämre villkor än vad som kollektivavtalen säger är rimligt för just de yrkesgrupperna. Björn Sundin berättar just nu på radion att hon anställt en tjej från Virginska skolan som jobbar gratis på veckorna och får 50 kronor i timmen på helgerna. Orimligt och ovettigt. Dessutom vill hon ha ”mer flexibilitet” (mer flexibilitet är samma sak som ”försämringar”) i semestervillkor bland annat. Det är en intressant tanke som bygger på att hon tycker att det är rätt att folk ska arbeta för underlöner (för det är ju det som det handlar om) för att hon antingen ska tjäna mer pengar, eller driva ett företag som inte håller. Så enkelt kan det sammanfattas, ty så enkelt är det.

Därför är det givet att facket, i detta fallet Livs, ställer sig bakom sina medlemmar som finns på dessa bagerier som alltså har sämre villkor än vad de borde ha. Därför är det givet att alla vi som tror på den svenska modellen, med kollektivavtal, stöder blockaden genom att för det första inte handla av konditorierna Smörkransen och Lindqvists, och för det andra uttalar vårt stöd för Livs!

Johan Pettersson gör detta, och det hedrar honom! Och lite rätt har han också i att det säkert finns några som blir förvånade att han kan ha en sådan sund syn i en fråga som denna – jag inkluderad!

Desto mer förvånade (eller också inte) är kanske att andra borgare agerar helt annorlunda. På Facebook (öppen och offentlig sida) skriver exempelvis en av Centerpartiets alla politiska sekreterare att han igår skulle ”stödja avtalsfriheten (handla hos blockadutsatt bagare)”. Samma sak sade en av Folkpartiets alla politiska sekreterare (hon som inte vill bli omnämnd på denna sida) att hon skulle göra. En folkpartist i min nämnd, var med i tidningen idag som en av dem som demonstrativt gick och handlade på Lindqvists bageri igår.

Själv står jag helt och fullt bakom den svenska modellen med kollektivavtal. Därför handlar jag inte på dessa bagerier. Och jag handlar heller inte på rådhuscafeterian fram till de ändrar leverantör!