Orimligt att barn och föräldrar tvingas köa

Att ha målet att hela tiden på olika sätt försöka underlätta i människors vardag tycker jag är en bra målsättning för en politiker. I den mån det inte går borde det sekundära målet rimligtvis vara att i möjligaste mån försöka undvika att göra vardagen jobbigare för människor.

Massvaccineringen har på många sätt inneburit påfrestningar som för de allra flesta har framstått som uthärdliga. Att behöva köa i ett par timmar har för de flesta av oss fungerat. Lite jobbigt har det varit, men det har fungerat.

För gruppen barn och unga i skolan har det dock inte varit lika lätt. Många barn och unga kan inte ta sig ut till mässan själv – det är en rätt lång bit ut från stan och dessutom inte speciellt enkel att ta sig till med cykel. För små barn är vägen läskig och inte alls speciellt rolig. Dessutom har eleverna på många skolor inte fått ledigt från skolan för att vaccineras utan måste göra det efter skolans slut, då kön är som längst och då har eleven dessutom riskerat att bli utan vaccin.

Socialdemokraten Lena Baastad ställer nu en interpellation till Lennart Bondeson varför eleverna inte vaccineras på skolorna, på skoltid, vilket rimligtvis hade varit mycket lättare för barnen och för deras föräldrar. Jag är säker på att det finns många lärdomar att dra av detta.

Annonser

Visst borde väl skolorna vaccinera barnen och ungdomarna?

Jag tillhör åldersmässigt den grupp svenskar som har störst risk att drabbas av den nya influensan, tidigare (A)H1N1, tidigare svininfuensan, tidigare baconfebern, tidigare grishostan, tidigare nöffviruset. Jag är nämligen ung.

Yngre än jag är alla elever på Örebro kommuns skolor. Med tanke på att de alltså rent åldersmässigt löper större risk än andra att drabbas (och att de givetvis också då dagligdags umgås med andra som löper stor risk) borde det inte vara konstigt om ungdomarna vaccineras på skolorna i Örebro, vilket sker i exempelvis Askersund där eleverna vaccineras av skolhälsovården där.

En som tycker att det också borde vara fallet i Örebro är socialdemokraten Peter Dahlgren som har ställt en fråga till skolkommunalrådet Lennart Bondeson (KD) som kommer att diskuteras på kommunfullmäktigesammanträdet på onsdag.

Frågan lyder:

Örebro kommun har fattat beslut om att personal inom skolhälsovården inte ska vaccinera barn i skolorna. Efter beslutet kommer de istället tjänstgöra vid vaccinationen på Örebromässan.

Det innebär att barn i skolålder ska ta sig till mässan med förälder eller annan vuxen. Skolhälsovården finns till skillnad från Örebromässan nära skolbarnen. Landstinget har tydligt pekat ut barn och ungdomar som en särskilt viktig grupp för vaccination. De drabbas i stor utsträckning av den nya influensan, och de behöver ofta specialistvård.

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt kommunalråd Lennart Bondeson (KD):

– Vilka problem ser du med att skolhälsovården inte vaccinerar barn mot den nya influensan i skolorna?

Vi får se vad Lennart Bondeson svarar, men jag tror det vore klokt att utföra vaccineringen av eleverna på kommunens skolor istället för att även de ska behöva trängas i rekordköerna vid mässan.

Sluta grymta, Kent Persson!

Kent Persson, moderat landstingsråd från Örebro, skriver i en debattartikel i dagens Nerikes Allehanda (ej publicerad på nätet annat än i en delvis annan version på Perssons blogg)

Kent Perssons mening är följande:

1. Det är fel att ta politiska poäng i den pandemi som nu har uppstått (Svininfluensan)
2. Sossarna har en uppfattning i den rätt så stora frågan.
3. Regeringen har ännu inte kommit fram till den uppfattningen.
4. Kent Persson delar Socialdemokraternas uppfattning.
5. Kent Perssons uppfattning är att, i och med att Socialdemokraterna uttryckt en uppfattning (som för övrigt delas av Kent Persson) tar de politiska poäng.
6. Läs punkt 1.
7. Sossarna är dumma som uttrycker samma uppfattning som Kent Persson gör.
8. Kent Persson är inte dum när han uttrycker samma uppfattning som Sossarna gör.
9. Att regeringen inte uttrycker samma uppfattning som sossarna är ett mindre problem än att Kent Persson uttrycker samma uppfattning som sossarna trots att det överhuvudtaget är fel av sossarna, men inte av Kent Persson, att ha en uppfattning i en fråga då påstående 1 gäller för sossarna men inte för Kent Persson som skriver i Nerikes Allehanda att påstående 1 är centralt men att påstående 5 och 4 inte är lika viktiga som påståendet 3 och samtidigt bryter mot påstående 1 som var centralast.
10. Regeringen borde göra ett politiskt utspel att det sossarna säger är rätt.

Kent Persson har förhoppningsvis inte drabbats av någon influensa, fågel, fisk eller mittemellan, men håll med om att han begår en del underliga tankekullerbyttor?