Vill du betala 1 600 000 för ett jobb?


Noterar att RUT-avdraget enbart har skapat mellan 450 och 900 (!) jobb till en söt kostnad på 800 000 kronor – 1 600 000 per jobb! Någon som ville debattera RUT sa ni?

Annonser

11 thoughts on “Vill du betala 1 600 000 för ett jobb?

 1. En lite mer avancerad beräkning :

  Vi antar en omsättning på 1440 miljoner totalt sett (720 milj från stat, 720 milj från kunderna).

  Tjänstemoms : ca +288 miljoner , vi drar av för utgående moms (material) och säger : +200 miljoner för staten.

  Löner ca 18000:- / månad , ger arbgivavg ca 6000:-/person och månad = ca +70000:- / person och år
  Löner ca 18000:- / månad , ger löneskatter 4000:-/person och månad = ca +50000:- / person och år

  Lönekostnad är alltså 18000+6000 , låt oss säga 25000/månad , detta ger 300 000:- / år.

  Hur många årsheltidspersoner då ?
  Mitt svar blir ca 3000 st. Ty 3000 * 300 000 = 900 miljoner.
  1440 – 200 – 900 = ca 340 miljoner i ”vinst” (en hel del av detta går väl till löner till chefer som också beskattas).

  3000 personer ger då ca +210 miljoner i arbetsgivaravgifter.
  3000 personer ger då ca +150 miljoner i löneskatter

  340 miljoner ”vinst” ger åtminstone via bolagsskatt ca +80 miljoner

  OK så till den sista posten då, av dessa 3000 årsarbeten antar vi att 2000 är nyanställda som tidigare var arbetslösa.
  Vad kostar en arbetslös då ?
  T.ex 10000:- / månad och person (efter skatteavdrag) vilket ger ca 120000:- / person och år.
  2000 * 120000 ger då + 240 miljoner

  Summering :
  +200 (moms) + 210 (arbgivavg) + 150 (löneskatter) + 80 (bolagsvinster) +240 (mindre A-kasse utbetalning)
  Utgift för samhället = -720 miljoner.
  Intäkt för samhället = +880 miljoner.
  ====================================
  Resultat +160 miljoner

  Nu kan ni ju räkna själv genom att sätta in andra siffror för att se hur lönsamheten förändras med andra antaganden.
  Vem kan jag debitera dessa 5 minuter det tog mig att ta fram materialet ? TCO ?

 2. Pinsamt nog är Jonnys kalkyl bättre än den Spånt frambringade i SvD…

 3. Ja det är ju bara arbetslösa som städar…. och snittlönen säker 18 papp! Och bengt är ute och trollar som vanligt!

 4. Wonder – Nej , alla är professorer från universitet i Tjotahejti som gått över till att städa när de upptäckte att de kunde fakturera 1.6 millioner per man/kvinna och år…

 5. Men ROLAND SPÅNT fil dr nationalekonom, tidigare chefsekonom på TCO har räknat _F_E_L_!!! RUT-avdraget ger dig 50 % skattereduktion på arbetskostnaden. Medan han räknar 100%. ”Det ledande företaget debiterar 360 kronor i timmen, som ska täcka löner” påstår han i artikeln… Eller påstår någon att hushållstjänster kostar 720kr i timme??? Undrar om han verkligen är ”fil dr nationalekonom, tidigare chefsekonom på TCO”??? Han vet inte vad RUT-avdrag innebär. Eller han borde gå på matematik kurs och reda på vad ”50%” innebär. Alltså, Sossematematik är inte vetenskaplig. Tyvärr.

 6. För ROT-delen har ca 3,7
  mdr kr utbetalats mellan juli-december 2009. För helåret 2009 beräknas siffran bli så hög som 7 mdr kr.
  Detta innebär att den totala arbetskostnaden inklusive moms varit åtminstone 14 mdr kr (sannolikt mer
  eftersom en hel del projekt överskrider maxgräsen) . Vid en antagen timkostnad på 400 kr inklusive moms
  motsvarar detta knappt 35 miljoner arbetade timmar. Detta innebär ca 20 000 årsarbeten. Om vi antar att
  hälften annars hade varit svartjobb, eller inte utförts alls eller utförs av hushållen själva, motsvarar det totalt
  10 000 nya heltidsjobb. Med ett antagande om att 30 % varit svartjobb, eller inte utförts alls, blir antalet
  nya jobb ca 7 000 st.3
  För RUT-delen är utbetalningarna under andra halvåret 305 mkr. Detta innebär i sin tur en omsättning
  på marknaden på drygt ca 600 mkr. Med en genomsnittlig timkostnad (inklusive moms) på 300 kr,
  motsvarar detta ca 2 miljoner arbetade timmar, eller omkring 1 200 heltidsjobb -bara under det andra
  halvåret. I stort sett hela denna del kan antas ha varit svartjobb eller icke existerande tidigare.
  Utbetalningstakten har dock ökat mycket snabbt under hösten, och utfallet för de senaste månaderna är
  avsevärt högre, se nedan.
  Sammanlagt kan alltså ROT- och RUT-avdragen antas ha lett till minst ca 12 000 nya heltidsjobb under
  2009, men räknar man upp de senaste månaderna till årstaktkan man anta att avsevärt fler jobb har
  skapats.

 7. Som nämns ovan har utbetalningarna för ROT-avdraget bara
  under andra halvåret 2009 uppgått till ca 3,7 mdr kr. För helåret
  kan vi därmed räkna med åtminstone 7 mdr kr i totala ROTavdrag.
  Det motsvarar en omsättning för företagen (med
  materialinköp etc) på knappt 20 mdr kr. Detta innebär i sin tur
  skatteintäkter i form av arbetsgivaravgifter och moms på ca 7 mdr
  kr (moms 20 % på total omsättning samt arbetsgivaravgifter på
  drygt 30 % på arbetskostnaden (exkl. moms) som uppgår till drygt
  11 mdr). Till detta kommer inkomstskatter etc. För varje krona
  som lämnar statsbudgeten i avdrag, kommer därför ca 1,50 kr
  tillbaka – sannolikt mer. Vi kan alltså konstatera att ROT-avdraget
  ger ett rejält plus för statskassan.
  Resultatet är detsamma för RUT-avdraget, även om utväxlingen här är lite lägre. Här uppgår det utbetalda
  beloppet under andra halvåret till ca 305 mkr, och för helåret 2009 sannolikt drygt 500 mkr. Detta
  innebär en omsättning på marknaden på minst 1 mdr, som i sin tur genererar moms och
  arbetsgivaravgifter på tillsammans ca 500 mkr. (Att utväxlingen blir lägre för RUT-avdraget beror på att
  mängden material och därmed moms på materialet antas vara noll). Inkluderas inkomstskatterna blir
  utfallet även här klart gynnsamt för statskassan. Å andra sidan ökar den av de ovan angivna
  faktorerna, som leder till att den totala sysselsättningseffekten (och därmed skatteintäkterna) är avsevärt.

 8. Mer FAKTA till Wonder Warthog :

  http://www.homework.se/

  HomeWorks timarvode för städning är 260 kr inkl. moms (208 kr exkl. moms). För privatpersoner innebär det efter skattereduktion en kostnad på totalt 130 kr/h inkl. moms.

  Vi betalar 115 kr/timme (102,65 kr + 12% semesterersättning) i lön till våra städare, plus 36 kr i sociala avgifter (pension, sjukförsäkring mm), alltså totalt 151 kr/timme. Det är mer än de flesta städföretag betalar, och det gör att du får en erfaren, effektiv, ansvarstagande och motiverad städare.

 9. tycker att det är för mycket snack hur mycket staten eller vi skattebetalare får sota av detta RUT-AVDRAG som är till kunden 50% av arbetskostnaden…mycket mer intressant är det att skriva o prata om dessa svarta pengar som tvättas vit genom all möjlig ludendrejeri som framgår helt öppet i samhället RÄKNA dessa MILJARDER istället!

  Det är bara att gå titta till Casinon i Stockholm Casino Cosmopol och i dessa övriga med hur enkelt folk tvättar dessa pengar!!Lätt som en plätt man köper så kallade MARKER o vips så har man ett par hundratusen kronor förlorare skatteintäkter i handen….visst bloggen handlar om Dina beräkningar om RUT-avdraget visst men det är lätt att att tala om andra saker kanske bara att kunna blunda för andra!

  Låt RUT-avdraget stanna!!Många får arbete och låt folk prioritera om de vill ha städning eller läx-läsning Du kan börja räkna istället VAD kostar arbetslöshetn i pengar o mänskilga tragedier istället!!Många har kunnat fylla något i sina CV iställer för Coatcher som hjälper unga människor att FYLLA sin kanske första CV…men det Fattas i allt för mångas A-R-B-E-T-E!!!!Sinikka naumanen författare/föreläsare ”Häxkitteln” samt ” Vem ska ta ANSVAR?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s