Stoppa upphandlingen av boenden för människor med funktionsnedsättningar


Det finns många olika åsikter om huruvida privata företag ska få driva välfärdsverksamhet, såsom skolor, boenden eller sjukhus. Oavsett om man har inställningen att privata alternativ är ett hot mot eller en förutsättning för en bra välfärd finns det vissa pragmatiska ställningstaganden där alla egentligen borde kunna bli överens.

Ett sådant är att viljan att ta fram en mångfald av alternativ inte får innebära kvalitetsminskningar eller en längre väntan på en insats man har rätt till.

Den borgerliga majoriteten i nämnden för funktionshindrade, som hanterar frågor om boendelösningar för de människor med funktionsnedsättningar i behov av en gruppbostad, fattade i vintras ett beslut att två nya gruppboenden, ett i Brickebacken och ett i Ladugårdsängen, ska upphandlas och drivas i privat form. Detta beslut riskerar att just innebära kvalitetsminskningar och försena att människor som har rätt till och behov av en bostad får det.

Anledningen är denna: I Örebro kommun finns idag en oskäligt lång väntetid innan ett beslut om bostad verkställs. I dagsläget väntar ett trettiotal, ja nästan till och med ett fyrtiotal människor på en bostad, trots att de har rätt till att få bo där inom skälig tid. Den kön måste minska och det måste vara ett av Örebro kommuns främsta mål att få bort den helt och hållet.

De två boenden som nämns ovan kommer att innebära att 12 platser skapas. Men i och med att majoriteten beslutat att dessa nya, ännu icke existerande, gruppbostäder ska upphandlas är risken stor att det blir överklaganden i upphandlingsprocessen. I värsta fall kan det innebära förseningar på över ett år. Lagen om offentlig upphandling är krånglig och allt för ofta överklagar andra företag än det som vinner upphandlingen.

Det finns också en stor risk att de boenden som nu upphandlas i slutändan inte alls blir de boenden som kommunen från början hade tänkt sig. Nu har nämligen kommunen inriktat boendena till människor med två typer av funktionsnedsättningar och därför är tanken att företag eller organisationer med kunskaper och erfarenheter om just de funktionsnedsättningarna ska vara intresserade av att driva boendena. Dessa individer har självklart all rätt att tacka nej till den angivna bostaden, det är trots allt de som bestämmer var de vill bo, och då kanske den som driver boendet får ta emot personer som boendet inte alls är anpassat för. Alternativet är att kommunen får betala för tomma platser samtidigt som kön inte sjunker!

Jag vill uppmana majoriteten att tänka om. Det är direkt nödvändigt att stoppa upphandlingen och istället låta dessa två nya verksamheter drivas i kommunal regi. Vill man prompt ha fler privata alternativ vore det betydligt bättre att lägga ut ett av kommunens boenden som redan finns.

Även handikapporganisationer har fört fram åsikten direkt till majoriteten att hellre lägga ut ett existerande boende på entreprenad. Då har man fått höra från nya ordföranden i nämnden, Maria Magnusson, Folkpartiet, att ”det enbart står i majoritetens budget att nya verksamheter ska prövas utifrån driftsform”. Men givetvis kan hon enkelt ändra budgettexten. 2009 års budget har nämligen inte antagits än.

Att majoriteten i Örebro inte lyssnar på oppositionen är ingen större nyhet, men man har åtminstone utåt sagt att man vill lyssna på de som besluten angår mest. Här finns en gyllene chans att göra det, och jag hoppas att majoriteten tar den.

Givetvis kan man tycka att jag ”målar fan på väggen”. Problemet är att riskerna med all definitiv säkerhet är större än möjligheterna i detta fall. Majoriteten har verkligen bara en möjlig utväg – att avbryta upphandlingen och istället, om man nu vill öka de privata inslagen, låta upphandla ett redan existerande boende istället.

Annonser

One thought on “Stoppa upphandlingen av boenden för människor med funktionsnedsättningar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s